Misslyckad sprängning kunde ha lett till svår tågolycka

Misslyckad sprängning

Publicerat torsdag 20 december 2012 kl 06.37
Uppdaterat, torsdag 20 december 2012 kl 07.44

 

Ett sprängningsarbete i närheten av järnvägen mellan Karlstad och Kil höll på att orsaka en allvarlig olycka i somras.

I somras hamnade stora sprängstenar i järnvägsspåret samtidigt som ett persontåg närmade sig då en sprängning gick fel utanför Kil under bygget av ett mötesspår.

Trafikverket konstaterar i sin utredning att det brast i riskbedömningarna och att flera rutiner inte följdes i samband med olyckan.

Sprängplatsen låg drygt 20 meter från spåret men elen på banan hade inte stängts av.

Tåget stoppades via larm till en tågklarerare och en person som skickades att möta och varna.

För att komma till artikeln tryck HÄR


 

Sprängning gick fel

I slutet av augusti inträffade ett tillbud vid ett vindkraftbygge i länet.

Det var man skulle spränga en grop för ett fundament som en av laddningarna inte detonerade. Laddningen återfanns först då man med grävmaskin höll på att knacka bort lösa stenar efter sprängningen. Den odetonerade laddningen togs omhand av maskinföraren och återfördes till det sprängande företaget. Händelsen, som inte upphov till varken personskador eller materiella skador, är nu anmäld till Arbetsmiljöverket.

För att komma till artikeln tryck HÄR

135 olyckor på sex år

De senaste sex åren har 135 allvarliga explosionsolyckor rapporterats till Arbetsmiljöverket. Nu har Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF) tillsatt en kommission för att utreda varför det sker så många olyckor.

26 OKTOBER 2011 KL 08:52

Den 16 augusti i år skadades en byggnadsarbetare allvarligt när en dola* exploderade under ett borrningsarbete i Arendal i Göteborg. Under de senaste sex åren har 135 allvarliga olyckor inträffat i samband med bergssprängningsarbeten. Bergsprängningsentreprenörernas förening (BEF) har nu tillsatt en kommission som ska utreda varför det inträffar så många olyckor.

Beställaren har stort ansvar

– En viktig orsak är den hårda tidspressen, säger BEF:s vd Roland Netterlind.
BEF är initiativtagare till kommissionen, där även Byggnads och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI), är med.
Roland Netterlind menar att beställaren vid ett byggprojekt har stort ansvar, eftersom det är beställaren som sätter tidsramen på ett bygge och i längden hur mycket pengar som ska läggas på säkerhet.

”Säkerhet måste få kosta pengar”

– Det har kommit betydligt säkrare sprängmedel, men de kostar mer pengar. En del beställare väljer billigare sprängmedel. Beställare och stora byggentreprenörer måste lära sig att säkerhet kostar pengar.
BEF har tidigare drivit igenom ett projekt de kallar auktoriserad bergsprängare, där de utbildat medlemsföretag i säkerhet vid sprängningsarbete. Därefter har utbildningen följts upp av att en oberoende part åkt ut till byggena för att se att företagen praktiserar det de lärt sig på utbildningen.
I början av nästa år kommer kommissionen att publicera en slutrapport med förslag på hur man tillsammans kan minska antalet olyckor vid bergssprängningsarbeten.

*En dola är ett sprängämne eller en sprängkapsel som blivit kvar i borrhålet utan att explodera.

För att komma till artikeln tryck HÄR

Stenregn över bilar efter sprängning i stenkross

NYHETER

Vid en sprängolycka på Härryda kross i tisdags flög småsten 100 meter, bland annat över motorvägen. Fyra bilar, en husvagn och en byggnad träffades.
– Det är en oerhörd lättnad att ingen människa blev skadad, säger vd:n Rolf Hillén.

För fyra år sedan flög två stenblock in i en villaträdgård vid en sprängning på Härryda kross i Bråta industriområde. Då var det nära att två barn träffades.
I tisdags vid lunchtid gick återigen något fel när det sprängdes en salva.
– Av någon anledning som vi utreder blev det ett stensprut med ett grusregn i en solfjäderform, säger Rolf Hillén.
Han beskriver det som att det blev en kratereffekt. I stället för att gå i sidled riktades all kraft i sprängningen uppåt.
En sprängkonsult från Nitro consult är inkopplad och gör en oberoende utredning av olyckan. Samtidigt gör polisen en brottsutredning. Även Härryda kommun som är tillsynsmyndighet är kontaktad och försäkringsbolagen gör sin undersökning.
– Konsulten tittar bland annat på om det varit något tekniskt fel på tändhattar eller sprängämnen, han tittar på om det är några speciella sprickor i berget eller om detta kan bero på den mänskliga faktorn. Sedan görs en rekonstruktion. Men det är för tidigt för mig att säga något om orsaken, säger Rolf Hillén.
Tack vara att konsulten kopplades in direkt var alla rester från sprängsalvan kvar vilket underlättar analysen.
Ett normalt år sprängs en salva varannan vecka på Härryda kross. Det blir cirka 300 000 ton stenkross.
Rolf Hillén har jobbat på företaget i 20 år och har aldrig sett en liknande olycka.
– Vi har haft ett par-tre incidenter. Då var det större stenar, men det var ju väl så illa. Just det här sprutet med småsten har jag inte sett tidigare, det flög ju sten över en väldigt stor yta. Nu är det viktigt att detta blir ordentligt utrett så att vi får reda på orsaken och kan förhindra att det händer igen.
Härryda kross och underleverantören Råsjö – kross som sköter sprängningarna och krossandet – kan tacka turen för att ingen skadades. Fyra bilar, en husvagn och ett hus träffades. Men trots att stenar flög upp på motorvägen blev det inga följdverkningar i form krockar till följd av inbromsningar eller liknande.
– Vi har även kontaktat boende i området för att kontrollera om någon blivit skadad,

INTE FÖRSTA OLYCKAN
2007 flög stenblock 500 meter i samband med en sprängning. Ett av blocken landade i en villaträdgård och var nära att krossa två barn till döds.
Arbetsmiljöverket kritiserade då Härryda kross för att företaget inte anmälde incidenten.

Sedan 1997 har grannar klagat på vibrationer, sprickor i väggar och damm från sprängningarna.

2006 fick Härryda kross tillstånd att utöka verksamheten vilket gör att sprängningarna sker närmare bostadshusen i området.
De boende har överklagat till miljööverdomstolen.
Även Vägverket har varit kritiskt eftersom man tvingats stänga av riksväg 40 vid några tillfällen på grund av sprängningar.
Sedan starten för drygt 20 år sedan har det inträffat ytterligare två incidenter.

För att komma till artikeln tryck HÄR

 

 


 

Över 20 sprängolyckor per år

Det sker minst 20-25 sprängolyckor varje år i Sverige i samband med byggnadsarbeten. Det visar statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram åt tidningen Byggindustrin. Men det verkliga antalet är sannolikt större eftersom alla incidenter inte rapporteras.– De tillbud som är vanliga är när man ska lasta ut det sprängda berget. Odetonerad dynamit sprängs när grävaren sätter skopan i marken, när materialet läggs på en lastbil eller när berget senare ska finfördelas i en kross, säger Lars-Erik Jonason, arbetsmiljöinspektör med ansvar för sprängarbeten på Arbetsmiljöverket i Göteborg. Den allvarliga olycka som skedde i Göteborg den 16 augusti är lyckligtvis av en mindre vanlig typ, anser han. Fyra personer skadades, en av dem allvarligt, när de borrade för en ny sprängning. Borren träffade en så kallad dola, odetonerad dynamit som satt kvar i berget. Mannen som skötte borren stod oskyddad på marken intill och kastades iväg vid explosionen. Den sammanställning som Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket, skickar bekräftar bilden. Noteringar som ”odetonerad sprängladdning gick av vid grävning i berg” och ”vid utlastning av sprängt berg detonerade kvarvarande sprängämnen” är vanliga i materialet. I de flesta sådana fall är personskador ovanliga eftersom byggnadsarbetarna vanligtvis sitter skyddade i arbetsmaskinens eller lastbilens förarhytt. Arbetsmaskinerna som används efter sprängarbeten ska ha tuffare glas i hytterna.– Det är lite si och så med glaset i en del maskiner. Det är inte alla som har det skyddande glaset, säger Lars-Erik Jonason.

Tidspress och slarv är de viktigaste faktorerna bakom sprängolyckor, anser han. Ett problem som finns genomgående i hela byggbranschen. Man snabbar på, hoppar över någon kontroll och tjänar några kronor extra.

– Men priset kan bli högt ibland räknat i både personskador och förstörd utrustning, säger Lars-Erik Jonason.

Också utrustningen kan bidra till olyckorna. Pentylstubin, även kallad cord, är vanlig för att utlösa detonationen. Stubinen är känsligare för stötar än dynamiten.
Ibland orsakar en bit stubin en mindre detonation när till exempel grävarens skopa sätts i marken. Ibland utlöser den här stubinexplosionen även odetonerad dynamit.

– Det handlar till syvende och sist om att hantera sprängarbetet rätt. Det vet 99 av 100 sprängare. Men dessvärre tar de en del genvägar ibland, säger Lars-Erik Jonason.

En allvarligt skadad i sprängolycka

Vid en explosion i samband med borrning på en byggarbetsplats i Arendal skadades fyra arbetare. En av dem är allvarligt skadad.

Vid en presskonferens på eftermiddagen berättade räddningsledaren Svante Karlsson att det har skett någon form av felsprängning.

Enligt tidigare, preliminära uppgifter från räddningstjänsten och polisen ska explosionen ha inträffat i samband med borrarbete i berget på en byggarbetsplats vid Synnerödsvägen.

Fyra personer ska ha skadats i explosionen. Två personer, en i 20-årsåldern och en i 30-årsåldern har förts till Sahlgrenska med lindriga skador. TT uppger att ytterligare minst en person är allvarligt skadad.

Sten flög 100 meter

Enligt räddningsledare Svante Karlsson var explosionen så kraftig att stenar flög 100 meter bort.

Stefan Palm var på platsen för att lämna byggmaterial och blev vittne till olyckan.

– Jag hörde en fruktansvärd smäll som kändes i bröstkorgen. Sedan vände jag mig om och såg sten komma flygande.

”Måste ha suttit kvar dynamit”

Stefan Granander, platschef för firman som sköter markarbetet åt NCC på den aktuella byggarbetsplatsen, var inte där när olyckan hände.

Men han berättar för TT att explosionen inträffade när den man, som nu uppges vara svårast skadad, stod och borrade ett nytt borrhål.

– Det måste ha suttit kvar dynamit som inte har detonerat från en tidigare sprängning. De som var där såg hur han flög i väg, säger Stefan Granander.

Han poängterar att det aldrig går att se något som inte är detonerat om man inte ser hålen.

– Borrar man från en annan vinkel är det omöjligt att upptäcka sprängmedlen, säger han, och olyckor med den orsaken är därför inte helt ovanliga.

”Det är allvarligt”

De skadade var varken anställda av NCC eller markarbetsfirman utan av ytterligare en underentreprenör som sköter sprängarbetet.

Enligt uppgifter till TT ska explosionen ha ägt rum mellan två grävskopor, som står med 30–40 meters mellanrum.

Två personer som uppehöll sig i och bredvid grävskoporna skadades.

Grävskoporna står ett 50-tal meter från Synnerödsvägen, dit flera stora stenblock av basketbollars storlek flög i samband med explosionen.

– Vi har en arbetsmiljöingenjör och ett kristeam på platsen. Vi har satt i gång hela krisapparaten, säger Martin Ohldin, tillförordnad regionchef på NCC Construction Väst, till GP.

Han kan i nuläget inte svara på hur pass allvarliga skador som de drabbade har ådragit sig.

– Jag vill inte spekulera, men det är oerhört allvarligt det här.

Enligt Martin Ohldin ansvarar NCC för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

– De här personerna arbetar för en underentreprenör till oss, men det är NCC som har det fulla ansvaret, säger han.

Området evakuerat

Bedömningen i nuläget är att det inte finns någon risk för ytterligare detonationer, skriver polisen i Västra Götaland på sin hemsida.

Polisen har tömt området på folk, spärrat av och dessutom gjort vissa trafikomläggningar.

Länk till artikel tryck HÄR  

Länk till film tryck HÄR


 

Sprängningar slungade in stenar på sjukhus

En sten krossade en fönsterruta och en annan flög in genom ett öppet fönster på Karolinska sjukhuset i Solna. Sprängningsarbetet som orsakade olyckan har nu stoppats.

En allvarlig incident inträffade i går vid arbetet med Nya Karolinska sjukhuset. Stenar slungades iväg av sprängningar och träffade fasaden på Karolinska sjukhusets Thoraxbyggnad där bland annat hjärt- och lungmottagningarna ligger.

Ordet oacceptabelt är för svagt
Klas Östman, presschef Karolinska Sjukhuset

– Ordet oacceptabelt är för svagt. Det är fullständigt självklart att något sådant inte får inträffa, säger sjukhusets presschef Klas Östman.

Han klargör att ingen blev skadad men kan inte säkert säga om några personer befann sig vid de fönster som träffades av stenarna.

– Det har gått ut information till personalen om vad som hänt, det är klart att de är oroade och upprörda, säger Klas Östman.

Projektbolaget Sweden Hospital Partners som ansvarar för bygget av det nya sjukhuset som utförs av Skanska stoppade i går sprängningarna.

– Alla sprängningar är avlysta tills dess att olyckan är utredd. Lyckligtvis har ingen skadats men vi ser ytterst allvarligt på det inträffade, säger Lisa Lind, kommunikationschef på Sweden Hospital Partners.

– Vi gör tre sprängningar per dag och det här inträffade klockan 15.30 i går. En sten krossade ett glas på våning tre och en sten kom in genom ett öppet fönster på våningen ovanför.

Vad som orsakade olyckan har de ännu inte fått klarhet i.

– Utredningen får visa vad som hände och sedan får vi ta fram en åtgärdsplan för att inget liknande ska kunna hända igen. Vi får ta fram några extraordinära säkerhetsåtgärder precis vid Thorax och exempelvis spänna upp en duk, säger Lisa Lind.

Enligt projektchefen Pär Olsson har de hittills inte kunnat se att de har begått något fel i sin hantering av sprängningen.

– Det vi tycker oss se i dag är att vi inte har gjort något handhavandefel utan att det snarare kan vara något med exempelvis geologin som inte stämmer överens med hur vi har tänkt, men det är lika allvarligt det.

Inga fler sprängningar har gjorts sedan olyckan och det är ännu inte klart när de kan återupptas.

För att komma till artikeln tryck HÄR

Stenar regnade över skolgården

NYHETER 

Sprängning gick fel – skolbarn nära att träffas

Stenarna for som projektiler genom luften när en sprängning i Stockholm gick fel.
Sextio dagisbarn tvingades ta skydd.

Sprängningen blev mycket kraftigare än planerat.

– Det sprutade upp sten, säger ett vittne på platsen.

Byggbolaget NCC höll på att dra nya rör i marken utanför Granbackaskolan i Solna när de stötte på ett berg. De beslutade sig för att spränga bort det.

Men rutinsprängning blev en katastrof. Av oförklarlig anledning fick den lilla laddningen förödande effekt.

Total förödelse

Splitter spreds över ett stort område.

– 100 meter ifrån bygget låg en sten stor som två knytnävar, berättar vittnet för Aftonbladet.

Bakrutan på en bil i närheten krossades. Likaså en fönsterruta på hyreshyset bredvid – på fjärde våningen.

Runt tio fönsterrutor på skolan spräcktes. Bakom väggarna tog 60 dagisbarn skydd.

– Det var en rejäl smäll, säger Jan Haack, skolchef i Solna.

Polis ryckte ut

Två polispatruller kom till platsen.

– Det har flygit stenar till höger och vänster. Vi utreder det som en arbetsplatsolycka, säger Mats Sundberg på Västerortspolisen.

Enligt NCC skulle det ha varit en mycket liten spräning. Men något gick fel. Den sprängmatta som lades över hålet, som i vanliga fall lyfter några centimeter, flög iväg och landade en bit bort.

– Det är väldigt, väldigt konstigt, säger NCC:s presschef Ulf Thorné.

Ska utredas

Olyckan är anmäld till Arbetsmiljöverket och NCC vet inte vad som gått fel. Sammanlagt utfördes tre spräningar under dagen. De två första gick bra. Det användes samma mängd sprängmedel vid de tre sprängningarna.

– Vi är oerhört tacksamma att ingen skadades, säger NCC:s Ulf Thorné.

Barnen varnades

Innan olyckan fick dagisbarnen instruktioner om att hålla sig inomhus och gå bort från fönstren.

– Barnen satt i fönstren och tittade efteråt, berättar vittnet för Aftonbladet. Han har själv barn på ett dagis i Solna och var rädd för att det skulle ha hänt dem något.

Två sprängvakter stod och kollade så att ingen kom för nära sprängingen. En av dem fick ta skydd bakom väggen när stenarna ven genom luften.

Rektorn darrig

Efter sprängning pratade personalen med barnen. Enligt vittnet verkade någon vara chockad.

– Det är en hemsk historia. Vi är alla lite darriga, säger skolchefen Jan Haack till Aftonbladet.

För att komma till artikeln tryck HÄR

Arbetet på Oljeberget avbrutet – arbetsplatsolyckan utreds

Tidsperiod: 2009-08-12 00:00 – 2009-08-22 00:00

All verksamhet med sprängning och schaktning av Oljeberget är stoppad efter onsdagens tillbud med en okontrollerad sprängning. Skanska AB, som ansvarar för entreprenadarbetena, genomför nu skyndsamt en utredning av det inträffade. Arbetsplatsolyckan utreds också av Arbetsmiljöverket och Polisen.

Arbetena kommer att återupptas tidigast under nästa vecka och först efter att utredningarna är klara och då entreprenören kan säkerställa att inga ytterligare incidenter riskerar att uppstå.

Det var ca 14.45 på onsdagen den 12 augusti som en ofrivillig explosion inträffade när en bergborr stötte emot odetonerat sprängmedel i ett borrhål i berget. Den byggnadsarbetare som hanterade borren skadades lindrigt och fördes till Karolinskas akutmottagning för undersökning. Han kunde lämna sjukhuset efter några timmar. Stenar slungades åt olika håll vid explosionen men ingen människa träffades. Vissa materiella skador uppstod pga stensplitter.

För att komma till artikeln tryck HÄR

Allvarligt tillbud vid sprängning

Något gick snett vid sprängning för ett terminalbygge i Umeå— knytnävsstora stenar slog ner på en lands väg, skadade garageportar och krossade en bilruta över 150 meter från sprängplatsen. Generellt sett är dock säkerhets tänkandet på frammarsch bland bergsprängnings entreprenörerna, enligt branschorganisationen BEF.

3 februari 2009

Umeå Entreprenad bygger en ny terminal åt transportbolaget DSV Road i utkanten av Umeå, men har anlitat en underentreprenör för sprängningsarbetena. Vid en skjutning i mitten av januari gick något snett. Sprängsten slog ner på landsvägen intill arbetsplatsen och på Svensk Bilprovnings lokaler på andra sidan vägen – mer än 150 meter från sprängplatsen. Stenar landade på Bilprovningens tak, slog hål i två garageportar och krossade vindrutan på en parkerad bil. Polisen kallades till platsen och skickade en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket. Även Umeå Entreprenad har inkommit med en tillbudsanmälan. – Jag vill understryka att Umeå Entreprenad har skött det hela på ett bra sätt, säger arbetsmiljöinspektör Martin Forsgren, som besökte sprängplatsen samma dag som händelsen ägde rum. Sprängmattor gled? Arbetsmiljöverket har nu begärt att Umeå Entreprenad och underentreprenören gemensamt gör en egen utredning, som ska vara klar i början av februari. Därefter fattar Arbetsmiljöverket beslut om saken ska utredas vidare som arbetsplatsolycka. Tills vidare klassas det inträff ade som ”allvarligt tillbud”, och efter några dagars uppehåll för skärpta säkerhetsåtgärder kunde under entreprenören återupptag sprängningsarbetena. – Troligtvis berodde det hela på att sprängmattor glidit isär, det är ganska brant där de ligger. Så mattorna ska ha förankrats bättre nu. Man har också gjort om borrplanen och dragit ihop hålen, och lämnar lite mer berg kvar framför stuffkanten, säger Martin Forsgren. Fler inspektioner För Bergsprängnings-entreprenör ernas förening (BEF) är arbetsmiljö och säkerhet högprioriterat, enligt föreningens vd Roland Netterlind. – I den praktiska vardagen har man en nollvision precis som i trafiken, men precis som i trafiken inträffar olyckor ändå. Men de är inte vanliga, sett till den oerhörda mängd berg som sprängs varje dag i Sverige, säger han. Vid BEF:s årliga branschseminarium Bergsprängardagarna är säkerheten en stående huvudpunkt på programmet, enligt Roland Netterlind. BEF söker dialog inte bara med bergsprängningsentreprenörer och under leverantörer, utan även med beställare och myndigheter. – Vi informerar till exempel våra beställare om att man alltid ska välja företag som förbundit sig att följa de regler och förordningar som finns. Vi välkomnar också fler inspektioner av Arbetsmiljöverket, att de hjälper till med riskbedömningar och så vidare. Vi vill se ett engagemang i alla led. Ökat säkerhetstänkande Roland Netterlind anger tidspress och kostnadsfrågor som tänkbara orsaker till att man ibland tar onödiga risker i branschen. Säkerhetsmedvetandet bland BEF:s medlemsföretag är ”givetvis varierande”, uppger han. – Det är inget att sticka under stol med. Men säkerhetstänkandet har gått upp radikalt de senaste åren, och är fortfarande på väg uppåt. Kanske på grund av att det inträffat några uppmärksammade olyckor på senare tid. Om man nu kan säga att något gott kommer av en olycka, så är det att det höjer medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Även inom yrkesutbildningen har säkerhetstänkandet prioriterats upp på senare år, enligt Roland Netterlind. – Sedan händer det även en del på tekniksidan. Det kommer nya och säkrare sprängämnen, och nya elektroniktändkapslar som man kan kontrollera på ett bättre sätt. Men sprängämnen är farliga och kommer alltid att vara farliga – det viktigaste är att ha säkerhetsfrågorna i fokus för alla inblandade.

För att komma till artikeln tryck HÄR