Svårt att få rätt om sprängskador på fastigheter

När det utförs sprängningar är det inte bara människors säkerhet som sätts i fara. Det är inte ovanligt att närliggande fastigheter får omfattande och kostsamma vibrations och kast skador vid sprängningsarbeten.

När ett sprängföretag ska utföra ett sprängarbete i ett område med kringliggande fastigheter så brukar det utföras en förbesiktning och även en efterbesiktning av kringliggande fastigheter, man sätter också oftast ut vibrationsmätare för att mäta om fastigheterna utsätts för skadliga vibrationer.  Jag har kikat runt lite på nätet och upptäckt att det kan vara väldigt svårt för privatpersoner och fastighets ägare att hävda sin rätt om man drabbas av skador på sin fastighet efter utförda sprängarbeten. Även om man har satt upp vibrationsmätare som visar på för höga och skadliga vibrationsvärden kan det vara svårt att bevisa uppkomna skador vid ett tvistemål . Sprängföretagen verkar oftast slippa ta ansvar för uppkomna skador och i de fall Sprängföretagen fälls så är det försäkringsföretagen eller oftast fastighetsägaren som får betala.

Det som jag tycker är mest besynnerligt är att det är den drabbade och oskyldiga fastighetsägaren får stå för hela bevisbördan när denne har drabbats av skadorna.

Detta känner de flesta villaägare/fastighetsägaren inte till

När det ska utföras en sprängning i exempelvis ett befintligt villaområde så omfattar inte den vanliga villa- eller fastighetsförsäkringen sprängskador. Dessa standardförsäkringar gäller, i egendomsdelen, typiskt sett för brand-, vatten- och inbrottsskador. Det är upp till var och en av villaägarna att teckna en tilläggsförsäkring för att öka möjligheten att få ut ersättning vid eventuella sprängskador. Att teckna en sådan försäkring är kostsam och föregås av en kostsam riskanalys, utgifter som fastighetsägaren får stå för. Man ska vara medveten om att de flesta försäkringsbolagen vill inte ens teckna en försäkring mot sprängskador.  Jag är övertygad om att de flesta villaägare inte känner till detta och det är helt absurt att man som oskyldig villaägare i stället för entreprenören ska vara tvungen att försäkra sig och ta dessa kostnader när det ska utföras sprängning intill egen fastighet.

Sprängföretagen slipper ekonomiskt ansvar

Att sprängföretagen oftast slipper ta ett ekonomiskt ansvar när det går fel innebär att företagen väljer den kostnadseffektivaste metoden, som inte alltid är den bästa och absolut oftast inte är den säkraste metoden för att ta bort berg och sten i anslutningar till fastigheter.

Jag har sett på nätet att det finns alternativa metoder till konventionell sprängning. Det finns företag som utför hydraulisk spräckning av berg. En annan metod som verkar vara säker är att såga berget. Det finns även något som kallas Simplex där företag utför så kallad stenspräckning med krutpatroner. Denna metod verkar även att fungerar storskaligt och enligt tillverkaren så verkar metoden ge minimalt med vibrationer.

Om det inte specificerats i en upphandling hur ett berg skall tas bort och företaget som utför det oftast slipper ta ett ekonomiskt ansvar innebär att vinstintresset styr valet av metod med kontentan att de drabbade fastighetsägarna och försäkringsbolagen får stå för notan när det går fel.

Sprängmedelsföretagen äger besiktningsföretagen – Hur kan detta vara möjligt?

Som framgått i ovanstående text utförs det vibrationsmätningar av konsultföretag under sprängarbeten. Dessa vibrationsmätningar ligger till grund vid en eventuell tvist där vibrationsskador på fastighet har uppstått. Det är högst anmärkningsvärt att två av de största konsultföretag som utför vibrationsmätningar ägs av 2 av de absolut största  leverantörerna av dynamit och andra explosiva varor.

Forcit AB äger konsultföretaget Bergsäker och Orica äger konsultföretaget
Nitro Consult 

Om det uppkommer sprängskador

Jag har hittat en blogg som tydligt och sakligt visar vad man kan som privatperson drabbas av när det går fel. Tryck HÄR för att komma till bloggen.

Scrolla nedåt på sidan för att läsa om några fall där privatpersoner drabbats av sprängskador


Utan vatten efter sprängning

LANDVETTER

På förmiddagen 23 september hörde Bengt Börjesson i Landvetter en kraftig sprängning. Sedan dess har han inte haft något vatten i sina ledningar.
– Just nu åker jag till min dotter i Partille och duschar, säger Bengt.

Ett nytt bostadsområde ska växa fram i Backa Östra. Kommunen har anlitat en entreprenör som ska anlägga kommunal gata och VA. I samband med arbetet sker återkommande sprängningsarbeten och det var efter en sådan sprängning som Bengt Börjessons brunn sinade.

Själv är han övertygad om att det var sprängningen som orsakade problemen och vill att kommunen ska ta ansvar för att återställa brunnen.

– Vi närmar oss vinter och jag måste ju ha vatten, säger han.

Kranen i köket är helt torrlagd, toaletterna likaså.

– Jag får ha en spann på toa och en dunk i köket, förklarar Bengt.

I källaren kan han få en svag vattenstråle, men den varar bara en kort stund.

– Jag kan få två spänner vatten i källaren med tre, fyra timmar emellan, säger Bengt som har läkarintyg på att han inte får lyfta mer än fem kilo på grund av sina hjärtproblem.

Silar genom kaffefilter

Ibland är vattnet som kommer ur kranen grumligt, då silar han det genom ett kaffefilter. Att försöka duscha är det inte tal om, det får han göra hos sin dotter.

Entreprenören som utför sprängningarna hänvisade Bengt till kommunen. Den i sin tur skickade ut en konsult som kom fram till att problemen inte kunde ha orsakats av sprängningarna.

Tayman Mahshid är projektledare på Härryda kommun med ansvar för byggnationerna i Backa Östra. Han säger att det görs väldigt mycket arbete innan man spränger för att säkerställa att inga byggnader i närheten ska ta skada. Det händer dock då och då att människor som bor i närheten hör av sig och är oroliga.

– Bengt Börjessons hus ligger ett par hundra meter från området där det sprängs. Entreprenören har vibrationsmätare utsatta när sprängningsarbetena utförs, säger han.

Härryda kommun anser att fastig­hetsägaren själv bör ta dit någon som kan undersöka brunnen. Är den skadad rekommenderar kommunen Bengt att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

– Det kan vara flera orsaker till att den inte fungerar, säger Tayman.

Säker på sambandet

Bengt Börjesson tror inte på att det skulle vara en slump som gjorde att hans brunn sinade samtidigt som det sprängdes i närheten.

– Gör man fel ska man stå för det, säger han.

Får han inget gehör från kommunen planerar han att driva ärendet vidare till länsstyrelsen.

För att komma till artikeln tryck HÄR


Smäll slutar i rätten

Familjen vill spränga bort sten från tomten för att anlägga en pool och en altan. Det slutade med sprucken fasad och stämning på 1 390 000  kronor.

Det var maj förra året som Kullaviksfamiljen anlitade en sprängfirma för arbetet. Trots att krut använts av en granne, hävdade firman att dynamit var bättre.

Den 20 maj small det. Enligt familjen var smällen så kraftig att köksklockan trillade ner och en tung byst flyttade sig.

En kontroll visade på kraftiga sprickor i husgrunden. Enligt familjens konsult beror sprickorna på sprängningen, och de kräver nu 1 395 000 kronor för reparation.

Sprängfirman avvisar kraven, och tycker inte att de utfört sitt jobb vårdslöst. Därför får nu Varbergs tingsrätt avgöra.

Intressant att se att sprängfirman avvisade en alternativ metod med krut och framhöll dynamiten. Resultatet av det hela blev väl inte riktigt vad man kan önska, tur att det bara var materiella ting som kom till skada// Henrik

För att komma till artikeln tryck HÄR

 


Skakigt läge för fastighetsägare längs Västlänken

26 mar, 2016

Västlänken kommer att gå under och i närheten av många gamla hus som riskerar att ta skada av bygget. Erfarenheten från bygget av Citytunneln i Stockholm är att ytterst få beviljas ersättning för uppkomna skador, skriver Thomas Weidmo och Julita Hein.

I Stockholm har Trafikverket under fyra år byggt en järnvägstunnel som liknar Västlänken. Bygget av Citytunneln i Stockholm anges alltid av Trafikverket som en stor succé. I själva verket har detta bygge genererat över 1 200 anmälningar om fysiska skador från boende, fastighetsägare och företagare. Endast 23 fall har beviljats någon typ av ersättning. Resterande 1 177 fall får enligt Trafikverket skylla sig själva eftersom de är i vägen för infrastruktur av ”riksintresse”. Trafikverket tycks anse att det är rimligt att i stort sett alla berörda står för skadekostnaderna själva.

Risk för många skador

Hela bygget av Citytunneln i Stockholm har under fyra år åstadkommit enorma påfrestningar för boende och företagare. I Göteborg tänker Trafikverket hålla på i hela åtta år och skadorna kommer att bli mångdubbelt fler. Västlänken är ett politiskt projekt från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Trafikverket svarar inte på frågor från berörda fastighetsägare vad det gäller stötpulser från sprängningar och med det sammanhängande risker. Tunnelbygget skall ske direkt under och nära 100-åriga byggnader utförda med okända material, okänd teknik och gamla rör. En stötpuls från sprängning kan därför ge dramatiska effekter.

Hög självrisk

En bostadsrättsförening kan ha mellan 20 – 30 000 kronor i självrisk oberoende av hur skadan uppstått. Med Trafikverkets hållning vid skadeersättning riskerar en bostadsrättsförening denna summa vid varje skadetillfälle. Försäkringar täcker bara återställning vid skada men inte andra direkta följder av skadan. Det gäller också försäkringar för enskilda hushåll.

Trafikverket säger sig ha målsättningar för permanenta störningar i bostäder, men hur spårbyggnad och tunnel utförs tekniskt kan man inte svara på. Det är en fråga för våra entreprenörer, säger de. Det betyder att den billigaste och sämsta lösningen kommer att användas.

Ekonomisk katastrof

En bostadsrätt med störningar från varje tåg blir en ekonomisk katastrof för enskilda privatpersoner.

Vi förstår att högsta ansvarig socialdemokrat och miljöpartist redan före projektstart valt att avgå innan konsekvenserna blir uppenbara.

Thomas Weidmo

för fastighetsägarna

Inom Vallgraven 42:6

Julita Hein

Inom Vallgraven 41:5

För att komma till debattartikeln tryck HÄR


Sprängning fick hans hus  att ruttna

Golvet är ruttet och det växer svamp på väggen. Per Arnes hus är så skadat att han tvingas bo i husvagn på sin egen tomt sedan i julas.

Flera år efter att Kungsörs kommun sprängde för vattenledningar kom problemen för Per Arne Johansson i Valskog.
– Jag trampade rakt igenom golvet och när jag skulle flytta en kartong med prylar i garderoben satt den fast i någon sorts svamp, berättar Per Arne.
Golvet och väggen har fått rötskador efter en lång tids fuktinträngning, förmodligen längs skorstenen.
Per Arne tvingades försegla vardagsrummet med plast efter att ha burit ut möblerna på altanen och alla prylar till köket. Mycket hann bli så skadat att han fick kasta det. Han sörjer särskilt 800 Lp-skivor som han fick köra till tippen för att fodralen möglat.
– Stones, Creedence och Elvis och en massa annat, suckar han.

Sedan dess har han bott i en husvagn på sin egen tomt.
– Jag går in i huset för att laga mat och använda badrummet, men sover gör jag i husvagnen, berättar Per Arne.
Alltihop handlar förstås om försäkringsbolag som inte vill betala. När Per Arne såg skadorna, vände han sig till sitt försäkringsbolag. Men de vägrade betala.
– De sa att skadan uppstått genom påverkan utifrån, alltså i samband med kommunens sprängning, förklarar han och berättar hur han stod i sitt kök och kände huset skaka när kommunens entreprenör sprängde.
– Huset står på berg, så det är klart att smällen fortplantade sig rakt in i skorstenen, säger han och plockar med prylarna i det belamrade köket.

När försäkringsbolaget drog samma slutsats som han själv, att sprängningen var orsaken, vände Per Arne sig till Kungsörs kommun.
– Problemet är att det har gått så lång tid efter den här sprängningen och tills den här skadan anmäls, förklarar Jaafar Ibrahim, Vatten- och avloppschef på Kungsörs kommun.
– Vårt nuvarande försäkringsbolag vägrar ta ärendet och säger att det är Trygg-Hansa som ska ta det eftersom de var vårt försäkringsbolag när skadan inträffade, förklarar VA-chefen.
Någon uppfattning om hur länge det kommer att dröja innan försäkringsärendet har utretts har inte Jaafar Ibrahim i nuläget.
– Nej de besked jag fått är att handläggaren på Trygg-Hansa har semester.
Kommunens tekniske chef, Stig Tördahl, säger till Bärgslagsbladet/Arboga Tidning att han tycker att det är olyckligt att det blivit så här för Per Arne.
– Jag förstår om han känner halv panik över situationen, säger han.
– Samtidigt handlar det om skattepengar och då måste vi följa den tågordning som finns när det gäller utredande av ansvarsfrågan.
– Är det så att vi är vållande så ska vi självklart ta hand om det. Det är ju våra invånare och vi är måna om dem, försäkrar tekniske chefen.

Här är ännu ett typfall som visar på att det är husägaren som måste bevisa att skadan är uppkommen av sprängning. Att få rätta mot ett sprängföretag kan vara väldigt svårt, framför allt när sprängmedelsföretagen äger besiktningsföretagen//Henrik

För att komma till artikeln tryck HÄR

 


Gösta kräver ersättning för sprängskador på sitt hus

Skador vid sprängning

Gösta Hallin bor uppe på krönet vid Östra Långgatan i ett 1800-talshus, där delar av den rappade fasaden har rasat ned. Han är övertygad om att skadorna orsakats av bygget i kvarteret Lorensberg, men hos Wäst-bygg får han inget gehör för sina ersättningskrav.

– Det har varit väldigt dålig ordning på det här, säger Gösta Hallin.

Enligt Gösta Hallin råder det ingen tvekan om att det är sprängningsarbetena inför byggnationen av de nya bostadsrätterna på Kvantumparkeringen, kvarteret Lorensberg, som orsakat skadorna på hans fasad. Även om det är några hundra meter till hans hus på Östra Långgatan 64, så går berget upp i dagen på tomten och enligt Gösta transporterades vibrationerna genom berget och huset skakade rejält när det sprängdes.

– Ja, det kan jag tala om för dig att det gjorde.

– Det har ramlat bit för bit under tiden de sprängde, det slutade när sprängningarna var över, säger han.

En skadereglerare har varit på plats och inspekterat skadorna och han skriver i sin utredning att fastigheten är i behov av upprustning, till exempel fasaderna. Skaderegleraren anser att det är mycket tveksamt om någon ersättning ska betalas ut, men skriver att en summa av 10 000 kronor är den maximala ersättningen, om Wäst-bygg tycker att det är i sin ordning.

Ulf Christofferson är vd för Wäst-bygg och han berättar att företaget har erbjudit Gösta 10 000 kronor i ersättning, men att han inte vet hur Gösta ställer sig till erbjudandet. Han passar också på att beklaga om byggnationen har orsakat problem.

– Det är jättetråkigt på alla vis, säger han.

Gösta Hallin äger huset tillsammans med sin syster och han har fått uppgifter om att det skulle kosta 200 000-300 000 kronor att rappa om fasaden. Han inser att Wäst-bygg inte kan stå för hela kostnaden men 10 000 kronor tycker han är för lite.

– Jag tycker det är en spark i ändalykten. Jag kan gärna betala min del, jag får ju nya väggar, men vi resonerar ju inte ens, de hör ju aldrig av sig.

Han tycker också att Wäst-bygg som är ett stort företag, borde göra rätt för sig.

– Jag lärde mig redan i småskolan att gjorde jag sönder något, då fick jag också stå för fiolerna.

Även på Södra vägen finns det husägare som anser att sprängningarna orsakat skador. Evamaj och Stig West upptäckte att det spruckit på flera ställen i huset. De har därför inte brytt sig om att ställa några krav eftersom de gör bedömningen att det kostar mer att strida om det, än att betala reparationen ur egen ficka.

– Men det är en utgift som vi inte tycker att vi ska behöva stå för, säger Evamaj.

Hon är också orolig för vad som komma skall.

– Man undrar ju hur det blir när de ska bygga tunneln här.

De har inga bevis för att det är byggnationen som orsakat sprickorna i teglet, men upptäckten av dem sammanfaller med tidpunkten för detonationerna.

– Vi har aldrig sett det här innan och vi har bott är rätt länge, säger Stig.

Han berättar att när han var liten hördes det hur lastbilarna kämpade sig upp över krönet på Östra Långgatan, när E 6 gick där förr i tiden, och Stig tycker att huset borde skadats av det om det var dåligt byggt.

– Det borde ju ha blivit sprickor redan då. Det var ju inte lite trafik här, säger han.

Ytterligare en husägare i området som HN har varit i kontakt med uppger att skador uppstått, som sammanfaller med tidpunkten för sprängningarna. Den personen vill dock inte medverka i tidningen med namn, men redovisar på ett trovärdigt vis att flera klinkers gått sönder som en följd av sprängningarna.

För att komma till artikeln tryck HÄR


Svårt att få rätt om sprängskador- 542 skadeärenden

148944

Stora sprängarbeten väntar i Vasastan med nya tunnelbanebygget.
Samtidigt fick bara fyra procent av de som anmält skador efter förra bygget – Citybanan – ersättning av Trafikverket.
– De sa att sprickorna var naturliga. Men det är de inte, säger Ylva Larsson vid Vanadisplan.

Bygget av Citybanan har pågått sedan 2009. I samband med projektet har flera sprängningar ägt rum och Trafikverket har fått in cirka 1 200 anmälningar om lägenhetsskador orsakade av bygget. En av alla dem som anmält är Ylva Larsson.

– En gång small det i hela lägenheten. Vi har sprickor både i min lägenhet och i huset och jag är övertygad om att de beror på sprängningarna, säger hon.

Men trots skadorna är det nu bestämt att Ylva Larsson inte får någon ersättning. Trafikverket avskrev sprickorna med motiveringen att de inte har orsakats av sprängningarna – något som hundratals andra personer också har varit med om.

Av de 542 skadeärenden som Trafikverket har hunnit gå igenom har nämligen bara 23 fall hittills resulterat i ersättning. Resten av skadorna bedöms inte ha någon koppling till arbetet med Citybanan.

– När vi har gjort efterbesiktningar har vi märkt att många av de skador som anmälts fanns med under förbesiktningen och därmed innan vi började med bygget, säger Anders Johansson, fastighetschef för projekt Citybanan.

Men det är väldigt få som har fått ersättning. Menar du att de som ­anmält skadorna ljuger?

– Nej, det tror jag inte. Men det kan vara så att i och med att vi spränger blir människor uppmärksamma och tittar mer noggrant i lägenheterna och hittar då sprickor som de tidigare inte sett, men som funnits där hela tiden.

Men Ylva Larsson är övertygad om att hon har rätt.

– Det är klart att det beror på sprängningarna. Men vad ska jag göra? Jag har inga muskler mot Trafikverket och jag orkar inte överklaga beslutet.

Samtidigt väntar nya stora tunnelprojekt i Vasastan – med nya sprängningar till följd. Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit en möjlig utbyggnad av Roslagsbanan till Odenplan. Och närmare i tid ligger den nya gula linjen mellan Odenplan och Solna.

Förra veckan berättade Mitt i om Gustav Vasas kyrkas unika altare som hotas av de planerade sprängningarna – och även närliggande lägenhetshus kan påverkas om inte rätt åtgärder vidtas.

– Vi håller på att titta vilka vibrationsnivåer husen klarar av. Det viktigaste är naturligtvis att se till att inga skador sker, men uppkommer det skador kommer vi garanterat att ersätta dem, säger Malin Harders, projektchef för tunnelbanebygget.

För att komma till artikeln tryck HÄR


Företag dömt till böter för sprängskador

Sollentuna/Nacka Ett Sollentunaföretag ska betala skadestånd till en fastighetsägare i Nacka. Det har mark- och miljödomstolen slagit fast. Bakgrunden är sättningsskador som enligt domen orsakats av de spräng- och schaktningsarbeten som företaget utfört i samband med anläggandet av en väg.

Fastighetsägaren krävde drygt 500 000 kronor, medan företaget hade gått med på 55 000. Domstolen slog fast ett belopp på 275 000 kronor.

Här har vi faktiskt en fastighetsägare som har lyckats få åtminstone en del av sina skador ersatta// Henrik


Huset spricker av sprängningar

Stora sprickor, murbruk som faller och sättningar i hus. Ett tusental anmälningar har kommit om skador i samband med bygget av Citybanan.
Nu vill invånarna ha skadestånd.

– Det sa bara pang. Det smällde till tidigt på morgonen, sedan kom den här sprickan, säger Hans Moberg och visar på en krackelering som går längs med ena väggen i vardagsrummet.

Sprickor syns tydligt på rummets fyra väggar och det finns även tydliga krackeleringar i nästan alla andra rum i lägenheten.

Hans säger att det är spår efter bygget av Citybanan, som pågår precis utanför fastigheten port på Björngårdsgatan på Södermalm.

– Här är det intressant, för här buktar väggen ut. Det har bildas små kullar när väggarna i huset har rört på sig, säger Hans Moberg och stryker med handen över den buckliga tapeten i ett av sovrummen.

Den nya pendeltågstunneln Citybanan började byggas för fyra år sedan. Det är ett av de mest komplicerade tunnelbyggena i Sveriges historia, enligt Trafikverket. När den är klar ska den fördubbla spårkapaciteten i Stockholm.

Men vägen dit är lång.

De stora grävarbetena och sprängningarna är så gott som klara. Men nu väntar en helt annan process för de som bor längs med tunnelbygget.

Trafikverket har hittills fått in runt 1 200 anmälningar om skador som uppstått i samband med bygget. Det handlar om allt från sprickor i väggarna till möbler som förstörts på grund av vibrationerna från sprängningar.

Liisa Paavilainen bor i samma förening på Björngårdsgatan. Hon är ordentligt trött på grävskopor och byggbuller i området.

– Det är för jävligt. Det finns inget annat uttryck. Vi är så trötta på det här. Det har ju pågått i fyra år. Och än är de inte klara, säger hon.

Trafikverket lovar att ersätta skador som uppstått på grund av bygget.

– Om utredningen visar att vi kan ha orsakat skadan så ersätter vi den alltid, säger Anders Johansson, fastighetschef på Citybanan.

Men Trafikverket vill inte lova kompensation för det lidande som de som bor längs vägen utsatts för under den långa byggtiden.

Bostadsrättföreningar, både på Södermalm och i Vasastan, har därför nu gått samman för att undersöka om de kan få skadestånd av Trafikverket. De har tagit hjälp av jurister för att se de kan driva ärendet vidare till domstol.

– Någon form av kompensation känns rimligt att få, säger Hans Moberg.
FAKTA

200 fastigheter ska besiktigas

• Trafikverket har fram till och med februari fått in runt 1 200 ärenden om skador.

• Omkring 200 fastig­heter på Södermalm ska nu besiktigas för att se om det är sprängningarna som orsakat skadorna.

• Pendeltågstunneln ska gå från Tomteboda till Södra station, en sträcka på sex kilometer.

• Citybanan ska stå klar 2017. Projektet beräknas kosta runt 17 miljarder.

Källa: Trafikverket

För att komma till artikeln tryck HÄR


Fortfarande ingen ersättning för stenregn

Publicerat torsdag 30 augusti 2007 kl 10.30

Den man som förra sommaren fick delar av sin stuga bortsprängd av misstag i Eskilstuna, har fortfarande inte fått någon ersättning. Det var när ägaren till sommarstugan låg i soffan och läste som han hörde ett väldigt dån. Genom väggen kom stora stenar inflygande.

Orsaken var att företaget NCC, på uppdrag av Eskilstuna Energi och Miljö, höll på att spränga i området. Och när en laddning slog fel hamnade stugan i skottlinjen.

Men byggherren och den drabbade husägaren har inte kunnat enas om ersättning, och stugan är alltså fortfarande inte återställd.

– Det känns inte som att de ansvariga visar ett normalt beteende i det här fallet, säger husägaren Mats Ohlin.

Han anser inte att Eskilstuna Energi och Miljö tar sitt ansvar för det som hänt.

Här har vi en till som inte trots att det gått över ett fått ut någon ersättning för sina skador. Det positiva är ändå att Mats klarade sig utan några skador för detta hade kunnat sluta betydligt värre// Henrik . Läs om olycka tryck HÄR

Lämna ett svar