Allvarligt tillbud vid sprängning

Något gick snett vid sprängning för ett terminalbygge i Umeå— knytnävsstora stenar slog ner på en lands väg, skadade garageportar och krossade en bilruta över 150 meter från sprängplatsen. Generellt sett är dock säkerhets tänkandet på frammarsch bland bergsprängnings entreprenörerna, enligt branschorganisationen BEF.

3 februari 2009

Umeå Entreprenad bygger en ny terminal åt transportbolaget DSV Road i utkanten av Umeå, men har anlitat en underentreprenör för sprängningsarbetena. Vid en skjutning i mitten av januari gick något snett. Sprängsten slog ner på landsvägen intill arbetsplatsen och på Svensk Bilprovnings lokaler på andra sidan vägen – mer än 150 meter från sprängplatsen. Stenar landade på Bilprovningens tak, slog hål i två garageportar och krossade vindrutan på en parkerad bil. Polisen kallades till platsen och skickade en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket. Även Umeå Entreprenad har inkommit med en tillbudsanmälan. – Jag vill understryka att Umeå Entreprenad har skött det hela på ett bra sätt, säger arbetsmiljöinspektör Martin Forsgren, som besökte sprängplatsen samma dag som händelsen ägde rum. Sprängmattor gled? Arbetsmiljöverket har nu begärt att Umeå Entreprenad och underentreprenören gemensamt gör en egen utredning, som ska vara klar i början av februari. Därefter fattar Arbetsmiljöverket beslut om saken ska utredas vidare som arbetsplatsolycka. Tills vidare klassas det inträff ade som ”allvarligt tillbud”, och efter några dagars uppehåll för skärpta säkerhetsåtgärder kunde under entreprenören återupptag sprängningsarbetena. – Troligtvis berodde det hela på att sprängmattor glidit isär, det är ganska brant där de ligger. Så mattorna ska ha förankrats bättre nu. Man har också gjort om borrplanen och dragit ihop hålen, och lämnar lite mer berg kvar framför stuffkanten, säger Martin Forsgren. Fler inspektioner För Bergsprängnings-entreprenör ernas förening (BEF) är arbetsmiljö och säkerhet högprioriterat, enligt föreningens vd Roland Netterlind. – I den praktiska vardagen har man en nollvision precis som i trafiken, men precis som i trafiken inträffar olyckor ändå. Men de är inte vanliga, sett till den oerhörda mängd berg som sprängs varje dag i Sverige, säger han. Vid BEF:s årliga branschseminarium Bergsprängardagarna är säkerheten en stående huvudpunkt på programmet, enligt Roland Netterlind. BEF söker dialog inte bara med bergsprängningsentreprenörer och under leverantörer, utan även med beställare och myndigheter. – Vi informerar till exempel våra beställare om att man alltid ska välja företag som förbundit sig att följa de regler och förordningar som finns. Vi välkomnar också fler inspektioner av Arbetsmiljöverket, att de hjälper till med riskbedömningar och så vidare. Vi vill se ett engagemang i alla led. Ökat säkerhetstänkande Roland Netterlind anger tidspress och kostnadsfrågor som tänkbara orsaker till att man ibland tar onödiga risker i branschen. Säkerhetsmedvetandet bland BEF:s medlemsföretag är ”givetvis varierande”, uppger han. – Det är inget att sticka under stol med. Men säkerhetstänkandet har gått upp radikalt de senaste åren, och är fortfarande på väg uppåt. Kanske på grund av att det inträffat några uppmärksammade olyckor på senare tid. Om man nu kan säga att något gott kommer av en olycka, så är det att det höjer medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Även inom yrkesutbildningen har säkerhetstänkandet prioriterats upp på senare år, enligt Roland Netterlind. – Sedan händer det även en del på tekniksidan. Det kommer nya och säkrare sprängämnen, och nya elektroniktändkapslar som man kan kontrollera på ett bättre sätt. Men sprängämnen är farliga och kommer alltid att vara farliga – det viktigaste är att ha säkerhetsfrågorna i fokus för alla inblandade.

För att komma till artikeln tryck HÄR

 

 

En kommentar till “Allvarligt tillbud vid sprängning”

Lämna ett svar