Företag utreds efter sprängning

Arbetsmiljöverket ställer nu krav på utredning, efter ett tillbud i samband med en sprängning som ett företag i Skellefteå genomförde.

Det var i början av maj som företaget genomförde en sprängning i utbildningssyfte, men en större mängd sprängämne än beräknat användes vid sprängningen.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket, blev följden att explosionen blev kraftigare än vad man trott, och sten kastades ut på en parkering utanför det beräknade området. Ett antal bilar fick skador av händelsen, men ingen människa skadades.

Arbetsmiljöverket ställer nu krav på företaget att en utredning görs, och att företaget redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av tillbudet.

Länk till artikeln tryck HÄR

Explosiv Utbildning
Det har kommit till min kännedom att denna olycka var förorsakad av ett utbildningsföretag! i Skellefteå. Företaget heter Explosiv Utbildning. Att sprängningsverksamheten är riskfylld är jag väl medveten om men att företag som ska utbilda inom denna riksfyllda bransch förorsakar olyckor är riktigt skrämmande. Jag har begärt ut underlaget för denna olycka från Arbetsmiljöverket. Det visade sig att olyckan förorsakade skador på ett 15-tal bilar och på en fastighet. Runt 40 personer berördes av olycka där turligt nog ingen blev skadad. //Henrik.

 

Lämna ett svar