Tre skadade i sprängolycka

Tre personer skadades vid en sprängolycka i ett stenbrott utanför Lindesberg vid 19-tiden på måndagskvällen.
Lindesberg. De fördes till sjukhus i Lindesberg.
– Jag har inte fått besked om att någon fått livshotande skador, säger Bo Rosendahl, vakthavande befäl vid polisen i Örebro län, till TT. Olyckan är anmäld till arbetsmiljöinspektionen och området spärrades av i väntan på polisens tekniker.
Länk till artikeln tryck HÄR

Företagsledare omkom i sprängolycka

NYHETER 00:00 | 26 augusti 2006

Vd:n på Bellmans Åkeri och Entreprenad AB, Ulf Bellman, avled i en sprängolycka för ett par veckor sedan. Han blev 56 år.

INGARÖ OLYCKA
Olyckan inträffade den 4 augusti i centrala Huddinge, där markarbeten för ett husbygge för Huddinges kommunala bostadsbolag, Huge bostäder, pågick.
Det var vid åtta på morgonen som en grävmaskinist skulle bryta ner ett par bergstaggar som stack upp från en bergvägg.

Explosion
Men vid den ena bergstaggen fanns det sprängmedel kvar och när grävskopan kom i kontakt med den, exploderade laddningen.
Stora stenar slungades med väldigt kraft mot grävmaskinen och mot Ulf Bellman, som stod cirka 15 meter från detonationen. Han träffades i både huvudet och bröstet och avled tre dagar senare av skadorna, natten mot lördagen den 12 augusti.
Efter olyckan var arbetsplatsen avstängd i sex timmar. Och polisen och Arbetsmiljöverket fann ytterligare rester av sprängmedlet som använts, Pentyl. Företaget som sprängt hade redan lämnat platsen.

Hammarslag räcker
– Det är ett sprängmedel som är mycket lätt att få igång, det räcker egentligen med ett hårt hammarslag för att det ska detonera, säger Ingvar Bergh, utredare på Arbetsmiljöverket.
Är det då lämpligt att använda?
– Det kan man diskutera. Det är godkänt av EU, men vi har under några år haft våra funderingar. Det har vissa risker i arbetsmiljösammanhang och vi har haft flera olyckor.
Pentyl är ett pulver som läggs i tunna plastslangar. Tekniken som användes heter ”tätsöm” och innebär att man borrar tätare hål och använder ett klenare sprängmedel för att få slutytan så jämn som möjligt.

Utredning
Arbetsmiljöverkets utreder just nu händelsen. Bland annat tycker Ingvar Bergh att grävmaskinister borde få bättre utbildning om sprängmedel.
– Det kommer nya ganska ofta i och med EU och de förpackas och märks på olika sätt. Det är oerhört viktigt att de som gräver vet hur man känner igen dem, så det borde ingå i deras utbildning.
På Bellmans Åkeri och Entreprenad AB sörjer man den bortgångne.
– På 30 år byggde Ulf upp det här företaget till att bli ett av de ledande i den här branschen och regionen – så givetvis är det en stor förlust, säger marknadschefen Dick Örn.

Ingemar Lundin


Flera orsaker bakom sprängolyckor

Publicerad 15 juni 2005 11:38

Flera orsaker bakom sprängolyckor

Förskjutningar i berget, bristande kunskaper och dålig respekt för sprängmedel är några av orsakerna till sprängolyckorna på Botniabanan. Det slår arbetsmiljöverkets expert, Stig Adolfsson, fast i en rapport.

Under vintern och våren inträffad över 30 olyckor i samband med sprängarbeten på Botniabanan. Flera av dem var allvarliga med personskador. Olyckorna har inträffat när odetonerad dynamit – som blivit kvar efter sprängningar – exploderat i samband med krossning och lastning av berg.
Arbetsmiljöverket har granskat olyckorna och nu kommit med en rapport.
Sannolikt så har flera tillbud inträffat på grund av så kallade ryckare – en förskjutning i berget vid sprängtillfället – som innebär att en del av laddningen inte detonerar.
– De har använt en tändare längst ner i borrhålen. Om det då blir en förskjutning längre upp i hålet så detonerar inte det sprängmedlet, säger Stig Adolfsson,byrådirektör på Arbetsmiljöverket.
Bristande respekt är en annan orsak till olyckorna. Enligt Stig Adolfsson finns det idag en allmän uppfattning hos sprängarbetare att det inte är farligt att gräva i stenmassor trots att det finns kvar rester av sprängmedel.
– Vi vet att det förekommer att grävmaskinister börjar flytta sprängmassor trots att man vet att det finns sprängmedel kvar. Det tyder på dålig respekt för explosiva varor.
Det finns även en bristande kunskap hos sprängarbetarna. Ett exempel på det är att de använt en ny typ av sprängkapslar som måste centreras i sprängmedlet för att ge full tändeffekt.
– Det här är något som tillverkarna till viss del får ta på sig. De måste informera om vad som gäller.
En annan orsak kan vara att tändtrådar går av eller skadas när de täcks med sprängmattor.
– Grävmaskinisterna vet om att de måste vara försiktiga, men när det blir många trådar kan det hända att de skadas.
Bergssprängarna som arbetar på Botniabanan har tidigare berättat för tidningen att tillbuden beror på tidspressen. De hinner helt enkelt inte med att göra den efterkontroll som behövs efter sprängningen.

Tidspress orsak till sprängolyckor

Publicerat lördag 21 maj 2005 kl 08.57

Pressat tidsschema och bristfälliga instruktioner. Det är två orsaker till dom olyckor som uppstått vid bygget av Botniabanan då odetonerad dynamit påträffats och i flera fall också exploderat i efterhand. Det visar en rapport från i Arbetsmiljöverket som presenteras nästa vecka.

Under tre år har 59 tillbud med odetonerad dynamit med explosion som följd inträffat vid bygget, skriver Västerbottens Folkblad.

– Det är inte någon onormal mängd tillbud med tanke på den oerhörda mängd bergmassor som har hanterats, säger byrådirektör Stig Adolfsson vid Arbetsmiljöverket.

För att komma till artikeln tryck HÄR

Många sprängningsolyckor vid Botniabanan

AV TOMAS ÄNGSHAMMAR

I måndags inträffade den 25e sprängningsolyckan vid Botniabanan sedan bygget startade för sex år sedan, skriver Byggnadsarbetaren. Vid detta tillfälle skadades ingen eftersom alla arbetare lyckligtvis just lämnat platsen för detonationen, men för några veckor sedan fick en maskinförare sy 40 stygn i ansiktet sedan odetonerade sprängmedelsrester i ett stenblock plötsligt exploderade.

Arbetsmiljöverket är kritiska mot säkerheten och har varnat en av entreprenörerna, Vägverket Produktion.

Länk till artikeln tryck HÄR


 

24 sprängningsolyckor längs Botniabanan

Efter 24 sprängningsolyckor längs Botniabanan har Arbetsmiljöverket tröttnat. Nu varnas Vägverket: – Blir det inte bättre kan det bli tal om förbud mot sprängningar, säger Tomas Lindberg, Arbetsmiljöverket i Härnösand.

40 stygn i ansiktet fick han sy, maskinföraren som skadades vid den senaste sprängningsolyckan. Plötsligt detonerade kvarglömda sprängmedelsrester när maskinföraren skulle knacka ett stenblock i mindre bitar. Tryckvågen splittrade vindrutan och stenbitar har hittats fastkilade mellan hyttens tak och vägg.
– Han hade tur som klarade både hörsel och synen, säger Anders Byqvist, ombudsman på Seko i Örnsköldsvik.

Sedan bygget av
Botniabanan började för sex år sedan har 24 olyckor med sprängämnen inträffat. Oftast handlar det om sprängämnen som inte detonerat vid sprängningarna utan först vid efterarbeten.
– Vi ser allvarligt på den här typen av olyckor och arbetar på olika sätt för att kunna kontrollera dem, säger Tomas Lindberg, Arbetsmiljöverket i Härnösand.

Han berättar att de under lång tid har följt olyckorna längs Botniabanan och ställt krav på underleverantörerna att försöka förebygga olyckorna. Men eftersom bygget är stort och många underleverantörer är inblandade är det svårt att nå alla med exakt information.
– Det är många faktorer som påverkar det här. Det handlar om vilket sprängmedel och vilka tändmetoder man använder. Allt är inte rena handhavandefel och det är svårt att säga: ”gör så här så fixar det sig”, säger Tomas Lindberg.

I branschen finns det en känsla av att antalet sprängningsolyckor har ökat de senaste åren.
– Vi får ställa oss frågan hur det kan komma sig. Just nu har vi ingen lösning på problemet, säger Tomas Lindberg, Arbetsmiljöverket i Härnösand.
– Det är klart att det handlar om ekonomin. Pressade byggtider och kvalitetsförsämring på materialet är bara till för att spara pengar, säger Anders Byqvist, ombudsman på Seko i Örnsköldsvik.

För att komma till  artikeln tryck HÄR


 

Nya sprängningsolyckor på Botniabygge

Igår inträffade nya sprängningsolyckor vid flera arbetsplatser längs Botniabanan. På Lemcons arbetsplatser detonerade dels kvarbliven dynamit i en kross, dels mitt i en hög med krossmaterial. På NCC:s byggen inträffade två explosioner. Ingen byggnadsarbetare kom till skada.

Relaterad information

Antalet oförberedda explosioner vid Botniabanan är nu uppe i 36. För två veckor sedan skadades en maskinförare i ansiktet och fick sy 40 stygn när glasrutan gick sönder av tryckvågen efter en explosion. Mannen arbetade med att knacka ett större stenblock i mindre bitar.

I måndags var en krossmaskinist nära att skadas när det plötsligt exploderade i krossen.
I går small det på två av NCC:s arbetsplatser norr om Örnsköldsvik, samt på Lemcons arbetsplatser.
När Seko utredde gårdagens tillbud visade det sig att det inträffat nio oförberedda explosioner under de senaste två veckorna som inte tidigare anmälts.

Seko kommer i fortsättningen att stoppa all sprängning vid arbetsplatser där det inträffar oförberedda explosioner och där man inte använder tillräcklig skyddsutrustning. Under loppet av ett par dagar har fackförbundet redan gjort tre skyddsombudsstopp.
– Det måste finnas bra rutiner och ett ordentligt skydd framför maskinisten när berget hackas sönder med slaghammare, säger Anders Byquist på Seko.

För att komma till artikeln tryck HÄR